Активний розвиток теплоенергетики останнім часом привів до того, що негативна дія на навколишнє середовище значно зросла. Перш за все, основну частину викидів в навколишнє середовище складає діяльність теплоелектростанцій, які як основне паливо використовують вугілля і мазут. Особливо висока частка викидів на мазутових теплоелектроцентралях, оскільки вони погіршують екологічну обстановку на території їх установки, яка в багатьох містах далека від досконалості. В зв'язку з цим відбуваються глобальні розробки нового виду забезпечення населення тепловою енергією, при цьому не завдаючи істотної шкоди навколишньому середовищу. Вже зараз багато теплоелектроцентралей переводяться на газ. Зараз кількість таких теплоелектростанцій складає достатня кількість і продовжує збільшуватися. Їх застосування дозволяє значно поліпшити екологічну обстановку. Особливо велика їх роль в містах з крупними металургійними потужностями, які сильно позначаються на стані навколишнього середовища.